Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA)

På tide med en oppdatering her.
Hele prosessen for å få BPA i ny kommune har vært lang, og enda er ikke siste ord sakt.

Fordelen oppi dette er at jeg ender opp med flere timen enn det jeg hadde i Egersund, men samtidig er det utrolig tragisk at det skal være så stor forskjell på kommunene. BPA burde være likt i hele landet!

Første søknad om BPA ble avslått i november 2019. Begrunnelsen for dette var at vi ikke hadde flyttet enda, og jeg kunne søke den dagen jeg flyttet til kommunen. Samtidig henviste de til flytterundskriv som sier at hvis noen er avhengige av hjelp, så skal ikke det være til hinder for å flytte til andre kommuner, og derfor skal søknaden kunne behandles før søker flytter.
Vi la selvfølgelig inn en klage på avslaget, da det var Søgne kommune som hadde rådet oss til å søke med en gang, for slike saker kan ta lang tid.

Fylkesmannen har lang behandlingstid, og da svaret kom, var det ikke lengre Søgne kommune, men Kristiansand kommune som skulle behandle søknaden.
Fylkesmannen sa at søknaden måtte behandles med en gang, da jeg hadde rett på hjelp fra den dagen jeg flyttet til kommunen.
Men i og med at Søgne nå var blitt Kristiansand kommune, så var det ingen som hadde/fikk ansvaret for saken. Så etter at vi omsider purret på kommunen, fikk de en saksbehandler til å se på saken. I midten av mai fikk vi endelig et vedtak, og det var på 21 timer pr uke.

Da var det bare å hive seg rundt, å få ut en stillingsutlysning så fort som mulig.
Samtidig som vi satte i gang prosessen med å få ansatt noen, valgte vi også å klage på antall timer jeg hadde fått.

Grunnen til at vi valgte å klage på vedtaket, var at det ikke var tatt hensyn til at jeg trenger hjelp i forbindelse med omsorgsoppgavene mine som mor.
I tillegg til at fylkesmannen gav kommunen pålegg om å fatte et vedtak før vi flyttet, så sto det også at det var veldig viktig å ta hensyn til barna i den situasjonen vi nå var i, og at kommunen måtte forholde seg til FNs barnekonvensjon. Hvis vi valgte å klage på vedtaket, måtte kommunen kunne redegjøre for at de hadde tatt hensyn til barna.

Kommunen valgte å ikke forholde seg til dette. BPA ligger inne under helse og omsorg, og de mente derfor at vi i dette tilfelle skulle henvende oss til barnevernet.

Fylkesmannen fikk oversendt klagen fra oss, uten at kommunen skrev noe mer om saken.
Vedtaket som kommunen hadde fattet var UGYLDIG, og de fikk 6 uker på seg til å fattet et nytt!

I november fikk vi endelig et nytt vedtak, og denne gangen gav de meg 7 timer ekstra, så timetallet er økt til 28 timer pr uke.
Igjen har vi valgt å klage, da vi ikke er helt enige med kommunen om hvordan disse timene skal regnes ut.
Kommuen står på sitt, og sendte igjen klagen videre til fylkesmannen.

Hver kommune har mulighet til å utøve skjønn i slike saker, og det er bare i de tilfellene hvor skjønnet er veldig urimelig at fylkesmannnen kan gjøre noe med det. Så hva som legges i dette blir spennende å se, men vi krysser fingrene for at vi får medhold enda en gang.

Å søke om BPA er en unødvendig lang prosess.

Det er veldig forskjellig fra kommune til kommune, hvor mye erfaring de har innen BPA. Dette er noe av grunnen til at vi velger å ta saken videre, for å rett og slett prøve om kommunen gir oss det vi trenger/har rett på. Neste gang er det noen andre, gjerne med mindre resurser, som skal kjempe mot kommunen for å få den hjelpen de trenger, og hvis de da kan slippe denne tidkrevende prosessen er alt dette verd det.

På toppen av søknadsprosessen så har vi vært litt uheldige med fravær, og har ikke hatt assistenter nok til å ta i bruk alle timene. Så igjen sitter vi i prosessen med utlysning av stillinger, intervjuer og ansettelse av nye assistenter.

Nå blir det spennende å se hvordan det blir fremover. Men vi satser på at ting stabiliserer seg, at vi får mer forutsigbarhet i forhold til assistentene som begynner å jobbe, og at vi får turnusen til å gå opp.